Samarbeten

Täckningskollen

Gällivare kommun genomför i samverkan med region Norrbotten och Leader Polaris en leverantörsoberoende täckningskontroll av verksamma mobiloperatörer inom kommunen.

Insamlingen av mätdata genomförs i samarbete med renhållningen och pågår under två veckor, med start under Maj 2017. Ytterligare en mätning är genomförd under hösten.

På projektets hemsida tackningskollen.se finns mer information om projektet och där kommer även resultatet att publiceras efterhand.

 


Landsbygdsprogrammet

Gällivare kommun har beviljats ca 20 miljoner kronor från Landsbygdsprogrammet, för utbyggnad av områdesnät för bredband på landsbygden. Det är ett välkommet stöd för det pågående fiberutbyggnadsprojektet och ger Gällivare kommun förbättrade möjligheter att bygga ut fibernätet på landsbygden. Projektet kommer att pågå fram till och med år 2020.

Läs mer här.


Tillväxtverket

Tillväxtverket har beviljat stöd på 2.5 miljoner kronor till Gällivare kommun för att förstärka det ortssammanbindande fibernätet, mellan två viktiga knutpunkter i det befintliga fibernätet, Suorvanen och Dokkas. Projektet kommer att pågå under 2017 och 2018 och är helt nödvändig för kommande fiberutbyggnad i kommunens östra och södra delar.

Läs mer här.

Logo för EU-projekt


Svenska Stadsnätsföreningen

Gällivare kommun är genom fiberenheten och dunderNET medlem i Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). SSNF är en bransch- och intresseorganisation som representerar och stötar de svenska stadsnäten.

Klicka här för att läsa mer om SSNF.