Tillsyn

Post och Telestyrelsen

Post- och Telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bedriver tillsyn över elektronisk kommunikation, såsom internet och telefoni.

Den tillsyn PTS bedriver omfattar bl.a. konkurrens, integritet, säkerhet samt driftavbrott och -störningar. Tillsynen berör fiberenheten i rollen som nätägare och kommunikationsoperatör för dunderNET.

Tillsynen berör även tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för internet och telefoni.

Fiberenheten och tjänsteleverantörerna har en skyldighet att rapportera till PTS, om allvarliga incidenter inom de olika tillsynsområdena inträffar.

 

Klicka här för att besöka PTS hemsida.


Integritetsmyndigheten

Integritetsmyndigheten (IMY) är den statliga myndighet som bedriver tillsyn över hantering av personuppgifter.

IMYs tillsyn omfattar alla organisationer i Sverige som hanterar personuppgifter.

 

Klicka här för att läsa mer om hur Gällivare kommun hanterar personuppgifter.

Klicka här för att besöka IMYs hemsida.