Projekt

Här finns information om pågående projekt och utbyggnaden av stadsnätets ledningsnät.


OBS! Webbkartan är för tillfället ur funktion.  


Projektlista

I projektlistan finns alla delprojekt inom utbyggnadsprojektet som fiberenheten antingen är beställare av eller driver i egen regi. Där finns även driftprojekt (t.ex. uppgraderingar av befintligt nät) som ej omfattar utbyggnaden av nätet.

 

Projektlista