Projekt

Här finns information om pågående projekt och utbyggnaden av stadsnätets ledningsnät.


Vad händer där jag bor och verkar?

Klicka här för att läsa mer om vad som händer i respektive by eller tätortsområde.

Klicka på ett område i kartan för att se vad som händer i respektive projekt.

OBS! Webbkartan är för tillfället ur funktion.

  


Projektlista

I projektlistan finns alla delprojekt inom utbyggnadsprojektet som fiberenheten antingen är beställare av eller driver i egen regi. Där finns även driftprojekt (t.ex. uppgraderingar av befintligt nät) som ej omfattar utbyggnaden av nätet.

 

Projektlista