Avveckling av telefonnätet

Telia avvecklar successivt det fasta telefonnätet i hela Sverige.

Här hittar ni mer information om Telias avveckling i Gällivare kommun.

ADSL-kunder drabbas

Fram till 2018 gick det att få tillgång till ADSL i stora delar av kommunen via en lokal tjänsteleverantörer. Signalerna gick via stadsnätets fiber till telestationerna ute i landsbygden och vidare i Telias telefonnät sista biten fram till kunden. I samband med Telias avvecklingen av telefonnätet i landsbygden 2018, upphörde även möjligheten till ADSL. I tätorten och vissa större byar tillhandahöll Telia själv bredband. Än idag finns bredband via ADSL kvar i kommuen, men fr.o.m. 2021 började Telia även successivt släcka ner telefonnätet där de själva tillhandahållit ADSL. 2022 påbörjas nedsläckningen även inne i tätorten.


Ersättningslösningar

Klicka här för att se alternativa lösningar.


Aktuella avvecklingar

Obs! Det framgår inte heller från Telia vilka områden som respektive station omfattar. Utbyggnadsstatus för vissa berörda byar och tätortsområden kan därmed saknas i listan. Även telestationer som avvecklats före 2018 saknas i listan.

Telestation Datum för nedsläckling Driftsatt i dunderNET Utbyggnadsstatus
Harrå 2018-05-31 Nej Ingen planerad utbyggnad.
Kääntöjärvi 2018-05-31 Nej Preliminär byggstart 2022.
Liikavaara 2018-05-31 Nej Avvecklat pga gruvbrytning. Ingen utbyggnad.
Leipojärvi 2018-05-31 Delvis

Leipojärvi: Merpartern utbyggt före avvecklingen. Samförlagt i återstående delar av byn. Möjlighet till efteranslutning.

Keskijärvi: Samförlagt. Färdigställs preliminärt 2022.

Muorjevaara 2018-05-31 Ja Driftsatt december 2019.
Markitta 2018-05-31 Ja Driftsatt januari 2022.
Nikkaluokta 2018-05-31 Nej Delvis samförlagt. Preliminär byggstart 2023/2024.
Nilivaara 2018-05-31 Ja Driftsatt december 2021.
Nattavaara 2018-05-31 Ja Driftsatt januari 2022.
Nattavaaraby 2018-05-31 Nej Samförlagt. Färdigställs preliminärt 2022.
Palohuornas 2018-05-31 Nej Delvis samförlagt. Preliminär byggstart 2023.
Purnu 2018-05-31 Nej Samförlagt. Färdigställs preliminärt 2022.
Sammakko 2018-05-31 Nej Preliminär byggstart 2023.
Satter 2018-05-31 Nej Preliminär byggstart 2023.
Skröven 2018-05-31 Nej Preliminär byggstart 2023.
Vettasjärvi 2018-05-31 Nej Preliminär byggstart 2022.
Yrttivaara 2018-05-31 Nej

Delvis samförlagt. Preliminär byggstart 2023.

Rautakoski: Utbyggnad ej fastställd.

Ullatti 2021-09-30 Nej Samförlagt. Färdigställs preliminärt 2022.
Malmberget 2022-05-31* Delvis

Bäcken: Driftsatt november 2020.

Övre Koskullskulle: Driftsatt december 2020

Nedre Koskullskulle etapp 1: Preliminär byggstart 2022.

Nedre Koskullskulle etapp 2-4: Byggstart ej fastställd, preliminärt 2023-2025.

Malmsta: Utbyggnad ej fastställd. Byggstart tidigast 2022/2023.

Mellanområdet etatt 1 & 2:Driftsatt 2018

Fjällåsen 2022-09-30* Nej Ingen planerad utbyggnad.
Hakkas 2023-03-31* Delvis

Hakkas: Driftsatt december 2019.

Sangervaara: Återstående arbeten slutförs preliminärt 2022.

Skaulo 2023-03-31* Delvis

Puoltikasvaara: Driftsatt december 2020.

Skaulo: Driftsatt augusti 2021.

*Kommande nedstängningar av nätet.

Listan ovan uppdaterades senast 2022-02-25

Aktuell lista med telestationer som avvecklas finns på Telia Wholesales hemsida.