Alternativa lösningar

I områden som ej har tillgång till stadsnätet och där telefonnätet avvecklas behöver kunder i telefonnätet välja andra lösningar. Nedan har Fiberenheten sammanställt några alternativ.


Bredband via mobilnät

Mobilt bredband via 4G-näten möjliggör normalt nedladdningshastigheter på 10-60 Mbit/s.

Bredband via mobilnätet finns i stora delar av kommunen och det finns flera nät vars täckning kan variera i olika delar av kommunen. Vissa nät kan ge bättre täckning i vissa områden och andra nät kan vara bättre i andra områden.

Byte av nätoperatör kan ge bättre kapacitet

Eftersom olika nät använder olika master och sändare kan det ibland löna sig att byta nätoperatör.

 

Kontrollera täckningen med Täckningskollen

Gällivare kommun har tillsammans med Täckningskollen mätt signalstyrkan i de fyra mobilnäten i Sverige. Mätningarna har gjorts från kommunens sopbilar och visar (till skillnad från nätoperatörena egna kartor) den faktiska täckningnen just där du bor.

Klicka här för att se täckningskartan.

 

Mobilt bredband via 450 Mhz-bandet

Teracom Mobil (tidigare Net1) tillhandahåller mobilt bredband på de gamla NMT450-frekvenserna. Detta medför lägre topphastighet än vanligt 4G, men med en täckning på många platser där 4G ännu inte byggts ut.


Bredband via satellit

Bredband via satellit har blivit allt större de senaste åren. Även om månadskostnaderna är mycket högre för samma kapacitet än för t.ex. fiber och ADSL, så är det idag möjligt att få bredband via satellit med nedladdningshastigheter över 100 Mbit/s.

Under 2022 väntas några av de största aktörerna ha täckning i hela Sverige och fler nya aktörer är på gång.


Om alternativ saknas - Kontakta PTS

Om ingen fungerande lösning för telefoni eller internet finns att tillgå, kan en ansöka från Post- och Telestyrelsen om att få upphandlat en lösning.

Klicka här för att läsa mer.