Av- & utveckling av mobilnäten

Sveriges mobiloperatörer ställer nu om sina mobilnät. 2G och 3G teknikerna avvecklas till förmån för 4G och 5G.

Avveckling av 2G och 3G

Radiofrekvenser i Sverige tillhandahålls genom tidsbegränsade licenser. Licenserna för frekvenser i 2G- och 3G-näten går ut 2025. I samband med detta kommer 2G- och 3G-näten släckas ned. Frekvenserna för 2G och 3G planeras istället användas i bl.a. 4G- och 5G-näten.

Tekniken för 2G och 3G är gammal och har många nackdelar mot tillgängliga alternativ, som nätägarna motiverar avvecklingen med.

  • Minskad tillgång till reservdelar, då teknikerna har redan avvecklats i stora delar av världen.
  • 4G & 5G använder samma frekvenser effektivare.
    • 2G och 3G har låg energieffektivitet.
    • 2G och 3G mycket lägre kapacitet än nyare teknik på samma frekvenser.

Uppgradering av 4G

I samband med avvecklingen av 2G/3G kommer befintliga 4G nät att uppgraderas. Uppgraderingen innebär fler frekvenser. Både lägre frekvenser för bättre täckning och högre frekvenser för högre överföringskapacitet. Mobiloperatörernas målsättning är att 4G (efter omställningen) ska ha samma yttäckning som 2G och 3G. 

Utbyggnad av 5G

Det finns även en målsättning från flera av operatörerna att 5G-sändare ska finnas där 4G-sändare finns idag.


Tidplan för nedsläckning

  2G-nedsläckning 3G-nedsläckning
Nätägare Påbörjas Slutfört Påbörjas Slutfört
Tele2 2025 2025 2021 2025
Mest sannolikt i slutet av 2025, då frekvenslicenserna går ut (2025-12-31). Successiv nedsläckning, allt eftersom utrustning avvecklas i respektive mast.
 
Telenor 2025 2025 2021 2025
Mest sannolikt i slutet av 2025, då frekvenslicenserna går ut (2025-12-31).

Successiv nedsläckning allt eftersom utrustning avvecklas i respektive mast.

"Inleds där 2G och 4G ger bra alternativ uppkoppling."

 
Telia 2025 2025 2021 2023
Nedsläckning av hela nätet sker i samband med utgång av frekvenslicensen (2025-12-31). Successiv nedsläckning allt eftersom utrustning avvecklas i respektive mast.
 
Tre - - 2021 Efter 2025*
Tre har inte något 2G-nät.

* Successiv nedsläckning av 2100 MHz fram till 2025. 

"Det finns idag inga konkreta planer på att avveckla 3G på 900 Mhz. Nätet kommer inte att avvecklas innan 2025,utan kommer sannolikt leva kvar i ytterligare några år."

 

 Tidplanen ovan är sammanställd från Post- & Telestyrelsens informationsmöte 28 september 2021.


Mer om 2G /3G-avvecklingen

Post- & Telestyrelsen har sammanställt information om avvecklingen och information från nätägarna på sin hemsida.

Klicka här för att läsa mer.