Kommunens åtagande

Alla medborgares tillgång till fungerande internet och telefoni, är inte ett kommunalt ansvarsområde. Utbyggnaden av dunderNET är ett frivilligt åtagande från kommunens sida. 

 

Ansvarig myndighet

Post- & Telestyrelsen (PTS) är den myndighet som ansvarar för tillgång till fungerande kommunikation (t.ex. telefoni och internet). PTS kan upphandla lösningar åt dem som saknar tillgång till andra alternativ.

PTS utövar även tillsyn av de aktörer som tillhandahåller bl.a. Internet och telefoni.

 

dunderNET finansieras inte med skattemedel

Utbyggnaden sker med lånade medel som beräknas att återbetalas om ca 20 år. Intäkterna som ska betala av lånen består av avgifter från kunderna och tjänsteleverantörerna.

Denna modell medför att det inte kommer vara möjligt att ansluta alla hushåll och företag i kommunen. T.ex. vid avveckling pga gruvdrift, långa avstånd med få eller utspridda anslutningar, enstaka anslutningar som kräver mer omfattande arbeten. 

 

Målsättning omfattar inte enbart dunderNET

Kommunens målsättning om tillgång till fiber, avser både kommunens egna utbyggnad och andra aktörer som är verksamma i kommunen. Områden som förberetts av andra nätägare kommer därmed inte byggas ut av Gällivare kommun.