Förstudier

I vissa områden kan det finnas osäkerheter huruvida det finns förutsättningar för att bygga ut fiber- eller radionät i området. För dessa områden kan förutsättningarna behöva undersökas, innan beslut fattas om en utbyggnad ska bli av eller inte.

Nedan hittar ni alla områden som just nu utreds.

Förstudier