Samförläggningar

Samförläggning innebär att flera aktörer samverkar och lägger ner flera nätägares ledningar i samma schakt eller på samma stolpe.

Samförläggningar sker även internt inom den kommunala förvaltningen där olika ledningsnät byggs om eller ut i samband med utbyggnad eller upprustning av de kommunala gatorna.


Kommunala infrastrukturupprustningar

Även kallat områdesvisa satsningar.

Byggstart Projekt
2016 Björkmansheden etapp 1
2016 Björkmansheden etapp 2
2016 Björkmansheden etapp 3
2016 Västra Karhakka
2016 Östra Karhakka m.fl.
2022 Nedre Koskullskulle etapp 1
... Nedre Koskullskulle etapp 2-4

 


Nya gator och bostadsområden

Här har fiber förberetts i samband med anläggandet av nybyggartomter och nya gator.

I dessa områden ansvarar fastighetsägarnen för framdragningen mellan fastighetsgräns och anslutningspunkt (fasadmätarslåp eller fasadbox).

Byggstart Projekt/detaljplan
2015 Kristallvägen
2015 Vuoskonjärvi industriområde etapp 2
2016 Repisvaara Mitt
2016 Repisvaara Södra etapp 1
2017 Repisvaara Norra & Nordvästra
2017 Repisvaara Södra etapp 2
2018 Treeninghetens handelsområde
2019 Bryggeribacken etapp 1
2019 Stålvallens handelsområde
2020 Repisvaara Väster om väster
2021 Nuolajärvi/Gällivare 22:24
... Koskullskulle 1:1
... Slåtterslingan

Övriga samförläggingar

Samförläggning med andra nätägare och väghållare.

Observera att en del samförläggningar nedan kan saknas.

Byggstart Projekt
2015 Ullatti & Rantavaara
2016 Nattavaaraby
2017 Markitta
2017 Nattavaara
2017 Nikkaluokta
2018 Markitta-Nilivaara
2019 Moskojärvi-Skaulo
2019 Karhupalo-Granhult
2019 Yrttivaara
2019 Andra sidan & Södra Vassara
2019 Vuoskonjärvi industriområde
2019 Kilvo
2019 Mukkavaara-Purnu
2019 Nedre Koskullskulle
2019 Björkberget-Purnu
2019 Skaulo
2020 Leipojärvi-Dokkas
2020 Nattavaaraby
2020 Purnu
2020 Årosjokk-Nikkaluokta
2021 Keskijärvi
2021 Lompolovaara
2021 Ullatti-Dokkas