Utbyggnadsprojektet

2016 påbörjade Gällivare kommun nuvarande utbyggnadsprojekt. Utbyggnaden omfattar avgiftsfri anslutning av hushåll och företag, i både tätort och landsbygd. Vid användning av nätet debiteras en låg startavgift samt löpande avgifter för både slutkunder och tjänsteleverantörer. Med denna modell som haft framgång i andra kommuner, siktar Gällivare kommun på att 95% av kommunens invånare ska ha tillgång till en fiberanslutning.

Utöver de egna delprojekten byggs nätet även ut tillsammans med andra ledningsägare, vid anläggning av nya kommunala gator och genom uppgradering av fastighetsnäten i den kommunala allmännyttan.

 

Finansiering

Utbyggnadsprojektet finansierades vid start med 200 miljoner kronor i lån. Lånen återbetalas över tid med de intäkter som dunderNET genererar. Den uppskattade avbetalningstiden beräknas landa runt 20 år. Plus eller minus några år beroende på antalet anslutna fastigheter och antalet aktiva anslutningar i nätet.

Projektet tar även del av medfinansiering från olika regionala, nationella och europeiska myndigheter, för att genomföra projektet, samt enskilda delprojekt. Vilka stöd som beviljats för ett projekt återfinns på respektive projektsida, i projektlistan.

Mer information om utbyggnadsprojektets ekonomiska modell och kalkyler återfinns i bredbandsstrategin från 2016.

 

Delprojekt

Utbyggnaden av nätet sker inom mindre delprojekt som omfattar ett mindre område. Sedan 1 april 2021 beställs delprojekten och deras entreprenader via Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens projektavdelning. Projektavdelningen leder även alla nya delprojekt. Efter delprojektets avslut överlämnar projektavdelningen den färdiga anläggningen med all dokumentation, till fiberenheten för driftsättning i dunderNET.

Alla delprojekt går att följa i projektlistan på hemsidan.

 

Styrgrupp

Utbyggnadsprojektets styrgrupp har i uppdrag att styra huvudprojektets prioriteringar och fatta större beslut, i syfte att uppnå de mål som finns uppsatta för projektet.

Representanter i styrgruppen:

  • Avdelningschef, IT-avdelningen.
  • Avdelningschef, projektavdelningen.
  • Avdelningschef, teknikavdelningen.
  • Förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Projektlista