Statistik

Här hittar ni siffror för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Aktuella siffror för kommunen finns även i Post- och Telestyrelsens statistikportal.


Kommunen

Statistik som omfattar alla nätägare verksamma inom kommunen finns på Post- och Telestyrelsen statistikportal. Statistik över Mobiltäckning och bredband, för föregående år, presenteras vanligtvis i mars varje år.

Förutsättningar för utbyggnadsprojektet

 

Tillgång till fiber

2015

(före projektstart)

2020

(senaste resultatet)

 Projektmål

(Gällivare kommun)

  Hushåll 24,36% 75,59%  
  Företag 33,45% 72,20%  
Tillgång till minst 100 Mbit/s      
  Hushåll 48,58% 83,04% 95%
  Företag 33,45% 73,96%

Källa: Post- och Telestyrelsen (PTS)


Stadsnätet

Endast statistik för dunderNET och det kommunala utbyggnadsprojektet.

Utbyggnadsprojektets ekonomi

Budget ca 225 MSEK
  Varav kommunens investering 200 MSEK
  Varav investeringsstöd ca 25 MSEK

Utbyggda stadsnätsanslutningar

Anslutna hushåll 3750 st

 

Kunder i dunderNET

Aktiva anslutningar 2704 st

Källa: Gällivare kommuns fiberenhet