Dokkasbygden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Alavaara

Byggs ut inom entreprenaden 2022 Dokkasbygden.


Ampiaslantto

Byggs ut inom entreprenaden 2022 Dokkasbygden.


Björkudden

Fibernätet har byggts ut i samband med samförläggningen 2018-2019.

Nätet i byn färdigställdes 2021 inom entreprenaden "Nilivaara".


Dokkas

Markarbetena i området har genomförts i flera etapper.

  • 2018: Dokkas-Suorvanen
  • 2020: Samförläggning
  • 2021: Samförlägging

Återstående delar av nätet byggs ut och färdigställs inom entreprenaden 2022 Dokkasbygden.


Granhult

Fiber har förberetts fram till byn i samband med samförläggingen 2019-2020.


Jerttalompolo

Fiber har förberetts i området i samband med samförläggingen 2021. Färdigställande planerat till 2022-2023.


Karhupalo

Fiber har förberetts i området i samband med samförläggingen 2019-2020.


Keskijärvi

Fiber har förberetts i byn i samband med anläggandet av nytt elnät 2021.

Färdigställande planeras att påbörjas 2023.


Kilvokielinen

Fibernätet har byggts ut i samband med samförläggningen 2018-2019.

Nätet i byn färdigställdes 2021 inom entreprenaden "Nilivaara".


Kääntöjärvi

Fiber har byggts ut fram till byn under 00-talet.

Byggs ut inom entreprenaden 2022 Vettasjärvi.


Leipojärvi

Fiber har byggts ut i byn under 00-talet.

Ytterligare förtätningar av nätet har genomförts i samband med samförläggningen med Vattenfall 2021.


Markitta

Fibernätet har byggts ut i samband med flera samförläggningar 2017-2019.

Nätet i byn färdigställdes 2021 inom entreprenaden "Nilivaara".


Mettä-Dokkas

Markarbetena i området har genomförts i flera etapper.

  • 2018: Dokkas-Suorvanen
  • 2020: Samförläggning
  • 2021: Samförlägging

Fiberarbetena planeras att utföras i samband med utbyggnaden av nätet i Dokkas 2022-2023.

Återstående delar av nätet byggs ut och färdigställs inom entreprenaden 2022 Dokkasbygden.


Nilivaara

Fibernätet har byggts ut i samband med samförläggningen 2018-2019.

Nätet i byn färdigställdes 2021 inom entreprenaden "Nilivaara".


Purnuvaara

Byggs ut inom entreprenaden 2022 Dokkasbygden.


Valtio

Fibernätet har byggts ut i samband med samförläggningen 2018-2019.

Nätet i byn färdigställdes 2021 inom entreprenaden "Nilivaara".


Vettasjärvi.

Fiber har förberetts i delar av byn samband med samförläggingen 2021.

Byggs ut inom entreprenaden 2022 Vettasjärvi.