Fjällvärlden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Nikkaluokta

Fiber inne i Nikkaluokta har förberetts när elnätet byggdes om 2018. Återstående sträcka som ska sammanbinda Nikkaluokta med dunderNET byggs ut i samband med ombyggnaden av elnätet mellan Nikkaluokta och Årosjokk 2021. Därefter kvarstår att färdigställa anslutningarna och en del fiberarbeten.