Hakkasbygden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Björkberget

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät.


Hakkas

Nätet har byggts ut inom entreprenaden "Hakkas m.fl." (2018). 


Mukkavaara

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät. Nätet ska färdigställas i kommande entreprenad preliminärt 2023-2024.


Palohuornas

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät. Nätet ska färdigställas i kommande entreprenad preliminärt 2023-2024.


Purnu

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät (två etapper). Nätet ska färdigställas i kommande entreprenad preliminärt 2023-2024.


Raatukkavaara

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät. 


Sadjem

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät.


Sangervaara

Nätet har byggts ut inom entreprenaden "Hakkas m.fl." (2018).

Delar av stamnätet fram till Sangervaara saknades i tidigare entreprenad. Detta ska åtgärdas utanför entreprenaden. Preliminärt sensommaren 2022.


Satter

Fiberutbyggnad planeras att ske åren preliminärt 2023-2024.


Skröven

Fiberutbyggnad planeras att ske åren preliminärt 2023-2024.


Yrttivaara.

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät.