Nattavaarabygden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Kilvo

Fiber har förberetts fram till byn i samband med ombyggnaden av elnätet (2019). Utbyggnaden av nätet i byn förväntas att påbörjas 2023-2024.


Lompolovaara

Fiber har förberetts i Lompolovaara i samband med utbyggnaden av elnätet (2021). I nuläget finns ingen förbindelse mellan nätet i byn och dunderNETs stamnät.


Nattavaara

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av ett nytt elnät (2017). Fiberanslutningarna har färdigställts inom delprojektet "Nattavaara" (2019).


Nattavaaraby

Fiber har byggts ut i samband med anläggandet av nytt elnät (2020). Fiberanslutningarna färdigställs inom delprojektet "Nattavaaraby" (2020).