Övriga: Tätortens omland

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Kronsågen

Fiber har förberetts i området i samband med anläggandet av nytt elnät. Fiberanslutningarna har färdigställts inom delprojektet "Norra Vassara m.fl." (2019).


Muorjevaara

Fiber förberett i samband med ombyggnaden av elnätet. Färdigställandet av anslutningarna gjordes inom delprojektet "Muorjevaara m.fl."


Stråberget

Fiber har byggts ut i samband med delprojektet "Dokkas-Suorvanen" (2018).


Tallbacken.

Fiber har byggts ut i flera etapper.

  • Muorjevaara etapp 1 (årtal saknas).
  • 2018: Muorjevaara m.fl.
  • 2019: Tallbacken etapp 3