Soutujärvibygden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Avvakko

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät, 2020-2021.


Moskojärvi

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät, 2020-2021.


Puoltikasvaara

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät, 2019.

Nätet har färdigställts inom delprojektet "Soutujärvi" (2020).


Skaulo.

Fiber har byggts ut i området inom delprojektet "Soutujärvi" (2020).