Tjautjasbygden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Tjautjas

Fiber har byggts ut under 00-talet i samband med Gällivare kommuns första utbyggnadsprojekt.

Uppgraderingar av nätet planeras att ske under perioden 2022-2025. Då kommer ny utrustning monteras både i fält och hos kunderna för att möjliggöra för högre kapacitet och driftsäkerhet.