Ullattibygden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive by.


Rantavaara

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät i området (2015-2020). Färdigställandet av anslutningarna i området påbörjades 2020 sker inom delprojektet "Ullatti m.fl."


Suorra

Fiber har förberetts i byn i samband med samförläggingen 2021. Färdigställande planerat till 2022-2023.


Ullatti

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nytt elnät i området (2015-2020). Färdigställandet av anslutningarna i området påbörjades 2020 sker inom delprojektet "Ullatti m.fl."