Utbyggnadsprojekt

Här hittar ni information om Gällivare kommuns fiberutbyggnadsprojekt. Fibernätet som byggs ut blir en del av dunderNET. Nedan finns en karta och lista med alla delprojekt som innefattar områden i både tätort och glesbygd.

Utbyggnadskartan

I vår kartapplikation finns information om driftsatta områden, utbyggda områden, vad som händer i området. Det är möjligt att söka efter en adress och därefter klicka på det område som omgärdar adressen.

Fastigheter som visas som färdigställt i kartan:

  • Anslutna byggnader
  • Förberedda anslutningar (rör avgrenat mot fastighetsgräns)
  • Tillgängligt kanalisationsnät i direkt anslutning till fastigheten (t.ex. i intilliggande gata).

Under fliken guider finns information om hur man kan navigera i kartan. Klicka här för att komma till guiden.

 

För att se kartan i helskärm och i mobilanpassad version, klicka här eller besök "karta.dundernet.se".


Utbyggda och planerade områden

Utöver vår karta hittar ni även information om respektive område nedan. Klicka på namnet för respektive område eller by för att läsa mer om delprojektet.

Tätort

Andra sidan, Apelqvistheden, Björkmansheden, Nya BryggeribackenBäcken, Dundret, Fjällnäs, Folkets Park, ForsvallenHeden, Västra Karhakka, Östra KarhakkaNedre Koskullskulle, Övre Koskullskulle,  Malmberget, Östra Malmberget, Mellanområdet Etapp 1, Mellanområdet Etapp 2, Repisvaara, SandvikenSilfwerbrandshöjden, Solbacken, Norra Vassara, Södra Vassara och Vuoskonjärvi industriområde.

Landsbygd

BjörkuddenDokkas, GranhultHakkas, Keskijärvi, KilvokielinenKronsågen, LeipojärviMarkitta, Muorjevaara, MukkavaaraNattavaara, Nattavaaraby, Nikkaluokta, Nilivaara, Palohuornas, Puoltikasvaara, Purnu, RantavaaraSatter, Skaulo, Tallbacken E45, TjautjasUllatti, ValtioVettasjärvi och Yrttivaara

Mer information om lands- och glesbygd

Alla byar och enstaka hushåll i direkt närhet till befintliga stamnät i glesbygden, är planerat att anslutas inom det pågående utbyggnadsprojektet. Även en del enstaka hus och mindre byar utanför stamnätet ansluts, i de fall det är möjligt att samförlägga fiberledningarna i samband med andra infrastrukturprojekt.

Mer information och uppdatering av kartorna kommer under kvartal 1, 2020.