Alavaara-Ampiaslantto

Om delprojektet

Utbyggnaden omfattar fibernät i byarna Alavaara och Ampiaslantto längs väg 942.


Kommande (preliminärt)

2021 preliminär byggstart.


Aktuellt

...