Apelqvistheden & Folkets Park

Om delprojektet

Fastigheter på Apelqvistheden och Folkets Park har anslutits till stadsnätet via fiber.

Saknad information

Vi saknar GPON-serienummer från fiberkonvertrarna för vissa fastigheter i området. Vi behöver få in detta nummer från er konverter för att kunna ta er anslutning i drift.

Klicka på områdesnamnen nedan för att öppna listorna med fastigheter där vi saknar GPON-serienummer.

Klicka här för att läsa vår guide för att hitta GPON-serienummer.

GPON-serienumret skickas till bredband@gallivare.se


Kommande (preliminärt)

Juni 2020 Besiktning av återställningsarbeten på Folkets Park och Hedeberga.


Aktuellt

Området är utbyggt och driftsatt.