Dokkas

Om delprojektet

Fiber byggs ut i byarna med start 2018. Nytt ortssammanbindande fibernät anläggs från Suorvanen till Dokkas anläggs och därefter samförläggs fiber när Vattenfall Eldistribution vädersäkrar elnätet i byarna och Gällivare kommun förnyar VA-nätet i delar av Mettä-Dokkas.


Kommande (preliminärt)

2019-2020 bygger Vattenfall nytt elnät och Gällivare kommun byter ut delar av VA-nätet. I samband med detta samförläggs fiber.

2021 färdigställs påbörjade anslutningar och fiber byggs ut till fastigheter som ej tidigare påverkats.


Aktuellt

2018 byggdes nytt stamnät genom Mettä-Dokkas och delar av Dokkas i samband med utbyggnaden av nytt ortssammanbindande nät.