Dundret

Om delprojektet

Fiberkanalisation samförläggs i samband med nytt elnät till Dundret och Repisvaara. Efter avslutad samförläggning kommer fiberanslutningarna i stugbyn att färdigställas.


Kommande (preliminärt)

2020-2021 Planerad byggstart.


Aktuellt

...