Dundret

 

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

Fiberkanalisation samförlagts när Vattenfall grävt ner nytt elnät till Dundret och Repisvaara. Under 2019 kommer vi påbörja färdigställande av anslutningar till alla stugorna uppe på Liikavaaratoppen (Dundret).

Aktuellt