Dundret

 


Aktuellt

Tyvärr har upphandlingen avbrutits vilket innebär en försening till 2020. 


Om delprojektet

Fiberkanalisation samförläggs i samband med nytt elnät till Dundret och Repisvaara. Efter avslutad samförläggning kommer fiberanslutningarna i stugbyn att färdigställas.