Fjällnäs

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Fjällnäs (tärtortsområde). Projektet omfattar Fjällnäsgränd, Bryggerivägen, Söderåsvägen, Odlingsvägen och enstaka fastigheter i östra änden av Andra sidanvägen.

Enstaka fastigheter på Bryggeribacken kommer att anslutas i samband med utbyggnaden av nya bostäder på Bryggeribacken. Läs mer här.

Resterande delar av Andra Sidan ingår i ett eget delprojekt. Läs mer här.

I samband med utbyggnad av nytt elnät till Dundret har kanalisation för fiber förberets till området och enskillda fastigheter uppe på Bryggeribacken.


Kommande (preliminärt)

...


Aktuellt

2020-07-02: Schaktningen är i stort sett klar, fiberarbeten och återställning pågår.