Fjällnäs

Aktuellt

Schaktningen är i stort sett klar, nu återstår fiberarbeten. Arbetet fortsätter under våren 2020.

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Fjällnäs (tärtortsområde). Projektet omfattar Fjällnäsgränd, Bryggerivägen, Söderåsvägen, Odlingsvägen och enstaka fastighet längs Andra sidanvägen.

Enstaka fastigheter på Bryggeribacken kommer att anslutas i samband med utbyggnaden av nya bostäder på Bryggeribacken. Läs mer här.

Resterande delar av Andra Sidan ingår i ett eget delprojekt. Läs mer här.

I samband med utbyggnad av nytt elnät till Dundret har kanalisation för fiber förberets till området och enskillda fastigheter uppe på Bryggeribacken.