Granhult-Karhupalo

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät till fastigheter vid Karhupalo (längs med Granhultsvägen) samt Granhult. I samband med Vattenfalls ombyggnad av elnätet förbereds fiber i Karhupalo och fram till Granhult. Efter avslutad samförläggning kan anslutningarna färdigställas i hela området.


Kommande (preliminärt)

2022 preliminär start för utbyggnadsentreprenad inkl färdigställande av anslutningar i Karhupalo.


Aktuellt

2019 Vattenfall vädersäkrar elnätet fram till Granhult. I samband med det förbereder vi med fiber till fastigheter i Karhupalo, längs med vägen till Granhult och stamfiber fram till byn.