Heden & Silfwerbrantshöjden

Om delprojektet

Sommaren 2018 påbörjades fiberutbyggnad i området. Denna entreprenad omfattar områdena Heden, Silfwerbrandshöjden samt de delar av Forsheden som inte är utbyggt sen tidigare. Fastigheterna på Forsheden räknas in i delområdet för Silfwerbrandshöjden.


Aktuellt

Området är driftsatt.