Jerttalompolo-Suorra

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät mellan Dokkas och Ullatti. Vid utbyggnaden ansluts bostäder längs med väg 394 vid Jerttalompolo samt Suorra. Merparten av nätet byggs ut tillsammans med Vattenfall vid ombyggnad av elnätet.


Kommande (preliminärt)

2020 Vattenfall samförlägger delar av fibernätet.

2021 preliminär start för färdigställande.


Aktuellt

...