Keskijärvi

Om delprojektet

I samband med att Vattenfall bygger nytt elnät samförläggs fiber med det nya elnätet. Efter avslutad samförläggning färdigställs anslutningarna.

Kommande (preliminärt)

2020 Samförläggning påbörjas.

2021 preliminär start av entreprenad för färdigställande av anslutningarna.

Aktuellt

...