Kronsågen

Aktuellt

Samförläggning med Vattenfall är avslutad. Sommaren 2019 börjar vi färdigställandet av anslutningarna.

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Färdigställs 2019.

Lägesstatus

Arbetsmoment Status
Samförläggning Avslutad
Installationer Ej påbörjat 
Tomtschakt Ej påbörjat  
Gatuschakt Ej påbörjat  
Fiberblåsning Ej påbörjat  
Stamfiber Ej påbörjat  
Återställning Ej påbörjat  
Driftsättning Ej driftsatt