Kronsågen

Aktuellt

Projektet delas mellan områdena Nattavaara station, Norra vassara och Kronsågen, installationer och schakt kommer att genomföras område för område i den ordningen. Arbetena har avbrutits på grund av tjäle, vi fortsätter med schaktning och fiberarbete under våren 2020.När det är dags för installation hos dig får du meddelande i brevlådan om det. 

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Färdigställs 2019.