Leipojärvi

Om delprojektet

2004-2006 genomförde Gällivare kommun sin första utbyggnad av stadsnätet. I samband med detta byggde byborna i Leipojärvi ut fiber i byn och anslöts till stadsnätet.

2019-2020 planerar Vattenfall ombyggnad av elnätet i Leipojärvi. I samband med detta samförlägger dunderNET fiber med det nya elnätet för att kunna uppgradera befintliga nätet och förbereda anslutningar till en del fastigheter som i nuläget saknar anslutning till stadsnätet.

Aktuellt

Området är driftsatt.