Markitta-Nilivaara

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

2017 började Vattenfall bygga om elnätet i delar av Markitta och under 2018 fortsatte arbetet med resterande delar av delprojektet. Fiber samföläggs med Vattenfalls nya elnät

I detta delprojekt ingår följande byar (längs väg 865): Björkudden, Kilvokielinen, Markitta och Nilivaara samt enskilda fastigheter norr om Valtio. Delprojektet är en samförläggning med Vattenfall, vilket innebär att vi förbereder fiber där Vattenfall gräver ner sitt nya elnät. Det medför att vi även kan ansluta flera fastigheter utanför Markitta och Nilivaara.

Lägesstatus

Arbetsmoment Status
Samförläggning Pågår
Installationer Ej påbörjat 
Tomtschakt Ej påbörjat  
Gatuschakt Ej påbörjat  
Fiberblåsning Ej påbörjat  
Stamfiber Ej påbörjat  
Återställning Ej påbörjat  
Driftsättning Ej driftsatt 

Aktuellt

I Kilvokielien, Valtio, Björkudden och Markitta är större delen av markarbetena inom samförläggningen slutförda. Grävarbetena i Nilivaara är avslutade för säsongen i väntan på nästa grävsäsong.

Under 2019 planerar vi att genomföra installationer och andra delar av färdigställandet i egen regi, parallellt med Vattenfalls samförläggning för att snabbare kunna ta anslutningarna i drift.

Vecka 22 planerar Lapplands Elnät att återuppta arbetena med elnätet sam samförläggningen av fiber i Nilivaara.

Hösten 2019 beräknas färdigställandet av anslutningarna i området påbörjas.