Markitta-Nilivaara

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår följande byar (längs väg 865): Björkudden, Kilvokielinen, Markitta och Nilivaara samt enskilda fastigheter norr om Valtio. Delprojektet är en samförläggning med Vattenfall, vilket innebär att vi förbereder fiber där Vattenfall gräver ner sitt nya elnät. Det medför att vi även kan ansluta flera fastigheter utanför Markitta och Nilivaara.

Lägesstatus

Arbetsmoment Status
Samförläggning Pågår
Installationer Ej påbörjat 
Tomtschakt Ej påbörjat  
Gatuschakt Ej påbörjat  
Fiberblåsning Ej påbörjat  
Stamfiber Ej påbörjat  
Återställning Ej påbörjat  
Driftsättning Ej driftsatt 

Aktuellt

2017

Nord-västra änden av Markitta fick nytt elnät. I samband med detta samförlades fiber på alla sträckor som berördes.

2018

Samförläggning av resterande områden inom delprojektet påbörjades. I Kilvokielien, Valtio, Björkudden och Markitta är större delen av markarbetena inom samförläggningen slutförda. Grävarbetena i Nilivaara återupptas sommaren 2019.

2019

Maj upphandling för färdigställande avbröts. Grävning av återstående anslutningar flyttas fram till nästkommande år.

Juni återupptog Vattenfalls entreprenör arbetena med elnätet och samförläggningen av fiber i Nilivaara.

Kommande (preliminärt)

Vinter 2019/2020 beräknas installationerna, av utrustning på husfasad och inomhus hos alla kunderna, att inledas.

2020 beräknas återstående grävarbeten samt inkopplingsarbeten för hela nätet att påbörjas.