Markitta-Nilivaara

 

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår följande byar (längs väg 865): Björkudden, Kilvokielinen, Markitta och Nilivaara samt enskilda fastigheter norr om Valtio. Delprojektet är en samförläggning med Vattenfall, vilket innebär att vi förbereder fiber där Vattenfall gräver ner sitt nya elnät. Det medför att vi även kan ansluta flera fastigheter utanför Markitta och Nilivaara.

Händelser i projektet

Kommande (preliminär)

2020

 
December

Förbesiktning fiberarbeten.


Driftsättning av färdigställda anslutningar.

Obs! Enstaka anslutningar utanför de större byarna kan komma att driftsättas senare, då ytterligare arbeten krävs som ska utföras i vinter.

Klicka här för att se aktuella och kommande driftsättningar i dunderNET.

December 2020 - maj 2021

Arbete med luftledning till Björkudden, Kilvokielinen och Valtio.


Åtgärd av eventuella besiktningsanmärkningar på fiberarbeten.

2021

 
Maj-augusti

Målning av teknikbyggnad i Nilivaara.


Återupptagande av mark- och fiberarbeten.


Åtgärd av eventuella besiktningsanmärkningar på markarbeten.


Markåterställning.


Slutbesiktning.

Höst Projektavslut.

Aktuellt

2020

 
Oktober-november Alla markarbeten avbryts för säsongen. Vintersäkrning av arbetsområdet påbörjas.
1 oktober Tillfällig omledning av vägen mellan kyrkan och kiosken i Nilivaara för att kunna lägga ner rör under vägen.
3 augusti Fiberarbeten påbörjas.
27 juli Tryckningar under vägar.
25 maj

Entreprenaden är påbörjad. Entreprenören börjar  arbetet i Nilivaara och jobbar sig vidare till Markitta m.fl.

Install ringer kunderna för att boka tid för installation och planering av schakt inne på fastigheten.

23 april

Utskick av kostnadsförslag till fastighetsägare där fritidshus ligger mer än 50 meter från ett fiberstråk.

Påminnelsebrev, blankett för insamling av kontaktuppgifter, allmänna villkor, kostnadsförslag (gäller endast fritidshusägare där avstånd är längre än 50 meter) och avtal för markupplåtelse är utskickat till fastighetsägare som ännu inte svarat.

OBS! dunderNET behöver omgående svar ifall fastigheten ska anslutas eller inte.

7 april Uppstart av entreprenad.
2 april Upphandling avslutad.
5 februari

Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Brev med information och villkor har skickats ut till en av fastighetsägarna på varje fastighet samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

23 januari  Upphandling påbörjad.

2019

 
Juni Vattenfalls entreprenör återupptog arbetena med elnätet och samförläggningen av fiber i Nilivaara.
Maj Upphandlingen för fiberentreprenaden avbröts. Grävning av återstående anslutningar flyttas fram till nästkommande år.

2018

 
 

Etapp 2 av samförläggning påbörjades.

I Kilvokielien, Valtio, Björkudden och Markitta är större delen av markarbetena inom samförläggningen slutförda. Grävarbetena i Nilivaara återupptas sommaren 2019.

2017

 
  Etapp 1 av samförläggningen påbörjades. Nord-västra änden av Markitta fick nytt elnät. I samband med detta samförlades fiber på alla sträckor som berördes.