Markitta-Nilivaara

 

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår följande byar (längs väg 865): Björkudden, Kilvokielinen, Markitta och Nilivaara samt enskilda fastigheter norr om Valtio. Delprojektet är en samförläggning med Vattenfall, vilket innebär att vi förbereder fiber där Vattenfall gräver ner sitt nya elnät. Det medför att vi även kan ansluta flera fastigheter utanför Markitta och Nilivaara.


Kommande (preliminärt)

Maj-juni: Utskick av genomgångsavtal till berörda fastighetsägare.


Aktuellt

2020

25 maj: Entreprenaden är påbörjad. Install kontaktar kunderna för att boka tid för installation och planering av schakt inne på fastigheten. Arbetena påbörjas i Nilivaara och vidare till Markitta m.fl.

23 april: Påminnelsebrev, blankett för insamling av kontaktuppgifter, allmänna villkor, kostnadsförslag (gäller endast fritidshusägare där avstånd är längre än 50 meter) och avtal för markupplåtelse är utskickat till fastighetsägare som ännu inte svarat.

OBS! dunderNET behöver omgående svar ifall fastigheten ska anslutas eller inte.

23 april: Utskick av kostnadsförslag till fastighetsägare där fritidshus ligger mer än 50 meter från ett fiberstråk.

7 april: Uppstart av entreprenad.

2 April: Upphandling avslutad.

5 februari: Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Brev med information och villkor har skickats ut till en av fastighetsägarna på varje fastighet samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

23 Januari: Upphandling påbörjad.

2019

Juni återupptog Vattenfalls entreprenör arbetena med elnätet och samförläggningen av fiber i Nilivaara.

Maj upphandling för färdigställande avbröts. Grävning av återstående anslutningar flyttas fram till nästkommande år.

2018

Samförläggning av resterande områden inom delprojektet påbörjades. I Kilvokielien, Valtio, Björkudden och Markitta är större delen av markarbetena inom samförläggningen slutförda. Grävarbetena i Nilivaara återupptas sommaren 2019.

2017

Nord-västra änden av Markitta fick nytt elnät. I samband med detta samförlades fiber på alla sträckor som berördes.