Mellanområdet Etapp 1

Om delprojektet

Området omfattar bostäder mellan södra sidan om Mellanvägen och norra sidan om järnvägen. 2017 byggdes stadsnätet ut i området med fiberanslutningar till alla hushåll.

Aktuellt

Området är driftsatt, men det kvarstår enstaka del garantifel i entreprenaden som ska åtgärdas.