Mellanområdet Etapp 2

Om delprojektet

Bostäder på hela Mosebacke och Romiten omfattas av projektet. Fastigheter norr om Mellanvägen som tidigare har fått fiber förberett eller anslutet av stadsnätet eller andra aktörer omfattas inte.

Aktuellt

Området är driftsatt.