Muorjevaara

Om delprojektet

Muorjevaara har anslutits till dunderNET via fiber. Nätet är utbyggt i samband med ombyggnaden av elnätet och har färdigställts i egen regi.


Kommande (preliminär)

Sommar 2020 återställning av gräsytor.


Aktuellt

Området är nu driftsatt.