Nattavaara

Om delprojektet

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Färdigställandet av anslutningarna i Nattavaara ingår en entreprenad som även omfattar Norra vassara och Kronsågen.

Obs! Nattavaaraby ha detta projekt.


Kommande (preliminärt)

 


Aktuellt

2020-07-02: Tryckning under vägar kommer att ske under juli månad.