Nattavaara

Om delprojektet

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Färdigställandet av anslutningarna i Nattavaara ingår en entreprenad som även omfattar Norra vassara och Kronsågen.


Kommande (preliminärt)

Våren 2020 återupptas arbetena i Nattavaara.


Aktuellt

Arbetena har avbrutits på grund av tjäle.