Nattavaara

Aktuellt

Färdigställande av anslutningarna påbörjas sommaren 2019.

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

Fiberkanalisation har samförlagts tillsammans med Vattenfalls nya elnät.