Nattavaara

Aktuellt

Projektet delas mellan områdena Nattavaara station, Norra vassara och Kronsågen, installationer och schakt kommer att genomföras område för område i den ordningen. Arbetena har avbrutits på grund av tjäle, vi fortsätter med schaktning och fiberarbete under våren 2020.

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

Fiberkanalisation har samförlagts tillsammans med Vattenfalls nya elnät.