Nattavaaraby

 

Om delprojektet

I Nattavaaraby planeras samförläggning av fiber tillsammans med Vattenfall, som vädersäkrar och gräver ner sitt elnät. 

Målsättningen är att kunna färdigställa alla markarbeten tillsammans med Vattenfalls entreprenörer, i samband med samförläggningen.


Kommande (preliminärt)

Maj 2020 utskick av avtal för markupplåtelse till de som meddelat att de vill ha avtal på papper, istället för att signera digitalt med BankID.

Maj-juni 2020 planerar Gällivare kommun att genomföra installationer och ledningsutsättningar hemma hos kunderna.

Juni 2020 planerar Vattenfall att påbörja samförläggningen.

Augusti-september 2020 planerar entreprenören att påbörja markarbetena på de sträckor som ej är del av samförläggningen med Vattenfall.

2021 återstående markarbeten, återställning efter markarbeten och driftsättning.


Aktuellt

1 april 2020 Informationsbrev har skickats till fastighetsägare i Nattavaaraby. All information har även lagts till här på sidan, under rubriken "information till fastighetsägare". Fastighetsägare uppmanas nu att teckna avtal eller meddela om de inte är intresserade.