Nattavaaraby

 

Om delprojektet

I Nattavaaraby planeras samförläggning av fiber tillsammans med Vattenfall, som vädersäkrar och gräver ner sitt elnät. 

Målsättningen är att kunna färdigställa alla markarbeten tillsammans med Vattenfalls entreprenörer, i samband med samförläggningen.


Kommande (preliminärt)

Augusti-september 2020 planerar entreprenören att påbörja markarbetena på de sträckor som ej är del av samförläggningen med Vattenfall.

2021 återstående markarbeten, återställning efter markarbeten och driftsättning.


Aktuellt

29 juni 2020 Samförläggningen med Vattenfall och markentreprenaden påbörjas. Även installationer på fastigheterna påbörjas. I samband med installationerna stakar teknikern även ut den tänkta schaktsträckan och märker ut eventuella kablar som fastighetsägaren själv har grävt ner.

25 juni 2020 Avtal för markupplåtelse har skickats ut till alla som angett att de vill teckna avtal på papper.

1 april 2020 Informationsbrev har skickats till fastighetsägare i Nattavaaraby. All information har även lagts till här på sidan,i högerkolumnen under rubriken "information till fastighetsägare". Fastighetsägare uppmanas nu att teckna avtal eller meddela om de inte är intresserade.