Norra Vassara

Om delprojektet

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Färdigställandet av anslutningarna i Norra Vassara (samt utbyggnad i Sandviken) ingår en entreprenad som även omfattar Kronsågen och Nattavaara.


Kommande (preliminärt)

Våren 2020 återupptas arbetena i Norra Vassara.


Aktuellt

Arbetena har avbrutits på grund av tjäle.