Norra Vassara

Aktuellt

Projektet delas mellan områdena Nattavaara station, Norra vassara och Kronsågen, installationer och schakt kommer att genomföras område för område i den ordningen. Arbetena har avbrutits på grund av tjäle, vi fortsätter med schaktning och fiberarbete under våren 2020.

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

På norra sidan av Vassaraträsket (kraftstationsvägen och Sandviksvägen) bygger Vattenfall nytt elnät. Fiberkanalisation samförläggs med det nya elnätet. Efter samförläggningen avslutas kommer vi att färdigställa samtliga anslutningar.