Norra Vassara

Aktuellt

Färdigställande påbörjas sommaren 2019.

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

På norra sidan av Vassaraträsket (kraftstationsvägen) bygger Vattenfall nytt elnät. Fiberkanalisation samförläggs med det nya elnätet. Efter samförläggningen avslutas kommer vi att färdigställa samtliga anslutningar.