Norra Vassara

Aktuellt

Projektet delas mellan områdena Nattavaara station, Norra vassara och Kronsågen, installationer och scakt kommer att genomföras område för område i den ordningen. När det är dags för installation hos dig får du meddelande i brevlådan om det. 

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

På norra sidan av Vassaraträsket (kraftstationsvägen) bygger Vattenfall nytt elnät. Fiberkanalisation samförläggs med det nya elnätet. Efter samförläggningen avslutas kommer vi att färdigställa samtliga anslutningar.