Om fibernät

Fibernät från nod till slutkund.

Bild som visar det fysiska nätet, från central nod med stadsnätets servrar ut till fiberanslutningen på fastigheterna. Klicka på bilden för att se en fullstor bild.


Ett område ska få fiber utbyggt. Mellan en av stadsnätets centrala noder och fastigheterna i området ska ett nytt nät byggas. Från det att spaden sätts i marken till dess att anslutningen är färdig för användning, återstår mycket arbete. När vi bygger ut nätet bygger vi ut till många fastigheter. Det medför att flera arbetsmoment kan vara färdiga i delar av området, men det är inte förrän alla moment är färdiga som anslutningen är klar att använda.


Utbyggnadens moment

Klicka på ett moment för att läsa mer.

Samförläggning, installation, tomtschakt, gatuschakt, fiberblåsning, stamfiber, markåterställning & driftsättning.