Östra Malmberget

Om delprojektet

Delprojektet omfattar "Östra området" i Gällivare kommuns etappkartor för samhällsomvandlingen och i LKABs tidplan. Detaljerad omfattning presenteras här i samband med projektets start.


Kommande (preliminär)

...


Aktuellt

Beslut har fattats att gå vidare med utbyggnad av radiolänk till området. Tidplan saknas.