Övre Koskullskulle

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Koskullskulle väster om järnvägen.

Fastigheter som ej ingår i det markerade området på kartan, finns fiber redan utbyggt eller förberett av dunderNET eller andra ledningsägare.

Pga samordning med andra ledningsägare och kommande gatuupprustning, genomförs Nedre Koskullskulle senare i ett eget delprojekt.


Kommande (preliminärt)

2020

April-maj: Utskick av påminnelse om att teckna markavtal.

Maj: Utskick av genomgångsavtal till berörda fastighetsägare.

Maj-juni: Byggstart (installationer, schakt mm).


Aktuellt

7 april: Uppstart av entreprenad.

2 april: Upphandling avslutad.

5 februari 2020: Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Brev med information och villkor har skickats ut till en av fastighetsägarna på varje fastighet samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

23 januari 2020: Upphandling påbörjad.