Övre Koskullskulle

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Koskullskulle väster om järnvägen.

Fastigheter som ej ingår i det markerade området på kartan, finns fiber redan utbyggt eller förberett av dunderNET eller andra ledningsägare.

Pga samordning med andra ledningsägare och kommande gatuupprustning, genomförs Nedre Koskullskulle senare i ett eget delprojekt.


Kommande (preliminärt)

2020

Februari-mars: Upphandling.

April-maj: Projektstart.


Aktuellt

5 Februari 2020: Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Utskick med information och villkor har skickats ut till fastighetsägares folkbokföringsadress samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

23 Januari 2020: Upphandling påbörjad.