Övre Koskullskulle

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Koskullskulle väster om järnvägen.

Fastigheter som ej ingår i det markerade området på kartan, finns fiber redan utbyggt eller förberett av dunderNET eller andra ledningsägare.

Pga samordning med andra ledningsägare och kommande gatuupprustning, genomförs Nedre Koskullskulle senare i ett eget delprojekt.

Händelser i projektet

Kommande (preliminärt)

2020

 
November

Förbesiktning av fiberarbeten.

Åtgärder av eventuella besiktningsanmärkningar.

November-december

Driftsättning. Obs! Endast delar av område är färdigt nog att tas i drift. Mer information kommer inom kort.

Klicka här för att se aktuella och kommande driftsättningar i dunderNET.

2021

 
Maj-augusti

Mark- och fiberarbeten återupptas.


Markåterställning genomförs.


Slutbesiktning. 

Höst Projektavslut.

Aktuellt

2020

 
Oktober Markarbetena avbryts för säsongen och vintersäkring genomförs.
Augusti Fastighetsinstallationer och tomtprojektering påbörjas. 
Maj-juni Byggstart (installationer, schakt mm).
Maj  Utskick av påminnelse om att teckna markavtal.
April 

Upphandling avslutad.

Uppstart av entreprenad.

Februari

Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Brev med information och villkor har skickats ut till en av fastighetsägarna på varje fastighet samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

Januari Upphandling påbörjad.