Övre Koskullskulle

Aktuellt

Utbyggnaden är senarelagd, startar 2020.

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Koskullskulle väster om järnvägen. Fastigheter (väster om järnvägen) som ej ingår i det markerade området på kartan, är endera förberett fiber fram till fastighetsgräns sedan tidigare eller utbyggt av andra ledningsägare.

Pga samförläggningar genomförs Nedre Koskullskulle senare i ett eget delprojekt.