Palohuornas-Purnu

Om delprojektet

Under 2019 och 2020 planerar Vattenfall att bygga om delar av elnätet och gatubelysningen i byarna. I samband med det samförläggs fiber. Efter avslutad samförläggning färdigställs anslutningarna utav stadsnätets egna entreprenörer.


Kommande (preliminärt)

2021 etapp 2 av samförläggningen genomförs.

2022 preliminär start av entreprenad för färdigställande av anslutningarna.


Aktuellt

2019 har etapp 1 av samförläggningen genomförts.