Sadjem-Kaartirova

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i byarna Sadjem, Raatukkavaara och Kaartirova. Merparten av fibernätet byggs ut i samband med Vattenfalls ombyggnad av elnätet i området.


Kommande (preliminärt)

2022 preliminär start av entreprenad för att färdigställa anslutningarna.


Aktuellt

2020 Vattenfall påbörjade utbyggnaden av elnätet i området.