Södra Vassara & Andra Sidan

Om delprojektet

På södra sidan av Vassaraträsket bygger Vattenfall nytt elnät. Fiberkanalisation samförläggs med det nya elnätet. Efter samförläggningen avslutas kommer vi att färdigställa samtliga anslutningar.


Kommande (preliminärt)

2021 påbörjas arbetet att färdigställa anslutningar som påbörjats vid samförläggningen.


Aktuellt

Juni 2019 påbörjade Vattenfalls entreprenör arbetena med nytt elnät på Andra sidan och Södra Vassara. Kanalisation för fiber grävs ner på alla sträckorna.