Solbacken

Om delprojektet

Vid anläggande av bostadsområdet Solbacken har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till fastighetsgränserna.

OBS! Du står själv för grävarbetet från fastighetsgräns fram till endera fasadmätarskåpet eller en fasadyta där en fasadbox kan monteras. Klicka här för att läsa vår guide för att gräva ner fiber själv.

Beställ inkoppling

När rör för fiberkablarna finns draget färdigt fram till huset samt mellan fasadmätarskåpet (utvändigt) och mediacentralen (invändigt) kan beställning av anslutningen göras. Efter genomförd beställning kommer en fibertekniker blåsa ut fiber fram till fasadmätarskåpet, därefter kommer en annan teknker att genomföra installationer invändigt och dra ut en kabel mellan fasadmätarskåpet och mediacentralen.