Soutujärvi

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Puoltikasvaara, Skaulo.

I Puoltikasvaara samförläggs fiber med det nya elnätet som Vattenfall bygger.

Händelser

Kommande (preliminärt)

2020

 
November

Vintersäkring av arbetsområdet.

Förbesiktning av fiberarbeten.

November-december

Driftsättning.

Klicka här för att se kommande och aktuella driftsättningar i dunderNET.

2021

 
Sommar

Återstående arbeten och markåterställning.

Åtgärd av eventuella besiktningsanmärkningar.

Slutbesiktning.

Höst Projektavslut.

Aktuellt

2020

 
Juli Markarbeten påbörjade i Puoltikasvaara, för att sedan fortsätta i Skaulo
Maj-juni Byggstart
Maj Utskick av genomgångsavtal till berörda fastighetsägare.
April-maj

Utskick av kostnadsförslag till fritidshusägare, för de fastigheter där grävningen överstiger 50 meter.

Utskick av påminnelse om att teckna markavtal.

April

Upphandling avslutad.

Uppstart av entreprenad

Februari

Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Utskick med information och villkor har skickats ut till fastighetsägares folkbokföringsadress samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

Januari Upphandling påbörjad.

2019

 
Sommar Vattenfall bygger om elnätet i Puoltikasvaara och lägger ner fiber på de sträckor där elnätet byggs om.