Soutujärvi

Typ av utbyggnad

Fibernät

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Puoltikasvaara och Skaulo.

I Puoltikasvaara samförläggs fiber med det nya elnätet som Vattenfall bygger.

Lägesstatus

Arbetsmoment Status
Samförläggning Pågår
Installationer Ej påbörjat 
Tomtschakt Ej påbörjat  
Gatuschakt Ej påbörjat  
Fiberblåsning Ej påbörjat  
Stamfiber Ej påbörjat  
Återställning Ej påbörjat  
Driftsättning Ej driftsatt 

 

Aktuellt

Samförläggning i Puoltikasvaara pågår. Färdigställande påbörjas hösten 2020.