Soutujärvi

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Lappeasuando, Puoltikasrova, Puoltikasvaara, Skaulo.

I Puoltikasvaara samförläggs fiber med det nya elnätet som Vattenfall bygger.


Kommande (preliminärt)

2020

April-Maj: Utskick av kostnadsförslag till fritidshusägare, för de fastigheter där grävningen överstiger 50 meter.

April-Maj: Utskick av påminnelse om att teckna markavtal.

Maj: Utskick av genomgångsavtal till berörda fastighetsägare.

Maj-juni: Byggstart


Aktuellt

2020

7 april: Uppstart av entreprenad

2 April: Upphandling avslutad.

5 februari: Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Utskick med information och villkor har skickats ut till fastighetsägares folkbokföringsadress samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

23 januari: Upphandling påbörjad.

2019

Sommaren Vattenfall bygger om elnätet i Puoltikasvaara och lägger ner fiber på de sträckor där elnätet byggs om.