Soutujärvi

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Puoltikasvaara och Skaulo.

I Puoltikasvaara samförläggs fiber med det nya elnätet som Vattenfall bygger.


Kommande (preliminärt)

2020

Februari-mars: Upphandling

April-maj: Projektstart


Aktuellt

2020

5 februari: Fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal för de fastigheter som ska anslutas.

Utskick med information och villkor har skickats ut till fastighetsägares folkbokföringsadress samt per e-post till de som lämnat en intresseanmälan.

23 januari: Upphandling påbörjad.

2019

Sommaren Vattenfall bygger om elnätet i Puoltikasvaara och lägger ner fiber på de sträckor där elnätet byggs om.