Suorvanen-Vuoskorova

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Suorvanen (Björkhult, Janstorp och Myrheden) samt Vuoskorova.


Kommande (preliminärt)

2023 beräknas arbetet i området att påbörjas.


Aktuellt

...