Tallbacken E45

Om delprojektet

I Tallbacken längs med väg E45 norr om flygplatsen har Vattenfall byggt om elnätet. I samband med detta har även rör för fiber dragits fram till området. Under 2018 färdigställdes fastighetsanslutninggarna i östra änden (etapp 2) av området och under 2019 påbörjades arbetet med fastigheterna längst västerut (etapp 3). Etapp 1 (fastigheterna i mitten) är utbyggt sen några år tillbaka.


Kommande (preliminärt)

Augusti-september 2020 Markåterställningen och återstående arbeten med kabelnät och inkoppling av etapp 3 återupptas.


Aktuellt

Etapp 1 & 2:

Driftsatt

Etapp 3:

Hösten 2019 Pga förseningar i andra projekt har inte att färdigställas under 2019.