Ullatti

Om delprojektet

I samband med att Vattenfall har byggt nytt elnät i Ullatti och Rantavaara har fiber samförlagts.


Kommande (preliminärt)

...

Aktuellt

2020

15 juni byggstart.