Vuoskonjärvi industriområde

Om delprojektet

Företagscentrum och nya tomter längs fordonsvägen har fiber utbyggt. Det är möjligt att beställa färdigställning av anslutning för de fastigheter som saknar anslutning. 

OBS! För nya tomter står du själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet.

Klicka här för att komma till vår guide för att gräva fiber.

Kommande (preliminär)

Utbyggnad av återstående gator i området planeras att påbörjas 2020-2021.

Aktuellt

...